Porez drevotriesky

Zákazník:

Firemné údaje:

Adresa:

Kontakt:

Nastavenia:

Dátum nieje závezný a môže byť zmenený v závislosti na dostupnosti materiálov a vyťaženie píli!

Dekor

Dekor hrany bude prispôsobený k vami zvolenému dekoru plošného materiálu.
Vyplňte ak chcete pre niektorý dielec zadať iný dekor hrany ako je dekor plošného materiálu.

Dielce:

Prázdna objednávka!